Ondersteuning waar gewenst

Heeft u of heeft uw medewerker letselschade door een verkeers- of bedrijfsongeval of door een medische fout? Of meent u recht te hebben op een uitkering van het UWV, de gemeente of uit een verzekeringspolis, maar uw claim wordt (deels) afgewezen. In al deze gevallen kan Van Veldhoven Advocatuur u ondersteuning bieden in de vorm van juridische advisering, begeleiding van de trajecten en/of (praktische) oplossingen.

img-content1

Bovengenoemde kwesties kunnen verstrekkende gevolgen hebben, voor u en uw naasten. Het is dan gewenst snel deskundig en helder advies  en/of passende ondersteuning te krijgen. Dan bent u bij Van Veldhoven Advocatuur aan het goede adres. Zij is gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden:  aansprakelijkheid,  letsel- en overlijdensschade,  loonschade,  verzekeringen,  ontslagrecht en sociaal verzekeringsrecht. Van Veldhoven Advocatuur heeft jarenlange ervaring, ook procedureel. Veelal is haar dienstverlening – ook een second opinion – (vrijwel) kosteloos. Wilt u meer informatie? Van Veldhoven Advocatuur is te bereiken op 070-2629180 of via info@vanveldhovenadvocatuur.nl

Particulieren

Van Veldhoven Advocatuur ondersteunt u als particulier graag bij aansprakelijkheid, letselschade, overlijdensschade, verzekeringskwesties, problemen met het UWV of andere uitkeringsinstanties en ontslag.

Ondernemers

Van Veldhoven Advocatuur ondersteunt u als ondernemer graag bij aansprakelijkheid, letselschade, loonschade (verhaal van doorbetaald loon en van re-integratiekosten bij ongevallen van medewerkers) en verzekeringskwesties (zoals een claim op uw ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheidsverzekering).

Bellen of mailen, dat kan altijd!

Van Veldhoven Advocatuur is te bereiken op 070-2629180, via het e-mailadres info@vanveldhovenadvocatuur.nl of via het contactformulier, dat u onder ' contact' aantreft.